Emisná kontrola

V našej prevádzke vykonávame kontrolu emisií všetkých druhov motorových vozidiel:

  • vozidlá so zážihovým ( benzínovým) motorom bez katylyzátora
  • vozidlá s dieslovým ( naftovým ) motorom
  • vozidlá s alternatívnym ( B+LPG, B+CNG ) pohonom
  • vozidlá so zážihovým (benzínovým) motorom s katalyzátorom

Od 1.4.2007 podliehajú emisnej kontrole aj vozidlá so zážihovým motorom a zdokonaleným emisným systémom, čiže “benzínové vozidlá s katalyzátorom”.

Ustanovenia vyhlášky o EK sa ďalej nevzťahujú na vozidlá ozbrojených síl, Policajného zboru, ministerstva vnútra, Zboru väzenskej a justičnej stráže, Železničnej polície a Slovenskej informačnej služby a ani na vozidlá tvoriace mobilizačné rezervy podľa § 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 82/1994 Z. z. o štátnych hmotných rezervách.