ZEDA SLOVAKIA

KEDY TREBA ABSOLVOVAŤ TECHNICKÚ KONTROLU?

Kontrolám technického stavu (KTS) v súčasnosti nepodliehajú:
vozidlá kategórie L1 (moto do 50 ccm a do 45 km/h) a O1 (do 750kg) alebo ak nemajú EČV.
KATEGÓRIA VOZIDLA OZNAČENIE PRVÁ KONTROLA ĎALŠÍ INTERVAL
L3, L4, L5 4 roky 2 roky
L6, L7 4 roky 2 roky
M1, N1 4 roky 2 roky
O2 4 roky 4 roky
M2, M3 1 rok 1 rok
N2, N3 1 rok 1 rok
O3, O4 1 rok 1 rok
M3 staršie ako 8 rokov 1/2 roka 1/2 roka
T - do 40km/h 4 roky 4 roky
T - nad 40km/h 4 roky 2 roky
R - prípojné vozidlá R3a,R4a do 40km/h 4 roky 4 roky
R - prípojné vozidlá R3b,R4b nad 40km/h 4 roky 2 roky
Vozidlá všetkých kategórií používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení, automobilov a vozidlá autoškoly. 1 rok 1 rok

ZEDA SLOVAKIA

KEDY TREBA ABSOLVOVAŤ EMISNÚ KONTROLU?

Emisným kontrolám (EK) v súčasnosti nepodliehajú:
vozidlá kategórie L (moto) s pohotovostnou hmotnosťou neprevyšujúcou 400 kg, vozidlá kategórie S, R (pracovné samohybné stroje, ostatné vozidlá), vozidlá ktorých motor je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty).
KATEGÓRIA VOZIDLA OZNAČENIE PRVÁ KONTROLA ĎALŠÍ INTERVAL
M1 a N1 4 roky 2 roky
M2,M3,N2,N3 1 rok 1 rok
T1a do 40 km/h 4 roky 4 roky
T1b nad 40 km/h 4 roky 2 roky

ZEDA SLOVAKIA

AKÉ VOZIDLÁ KONTROLUJEME?

z našej práce

REFERENCIE OD VÁS

Spätná väzba od nás je pre nás veľmi dôležitá. Ak v našej spoločnosti cítite priestor na akékoľvek zlepšenie, budeme radi, ak nás budete kontaktovať. Ďakujeme Vám za všetky pozitívne ohlasy.

e-mail: zedaslovakia@zedaslovakia.sk

tel.: 0902 85 85 85